۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

هر خانه یک حسینیه.🏴
در عزای حضرت زینب و غم خاندان ارباب شریک شویم...

هر خانه یک حسینیه.🏴

خانه هایمان با نصب پرچم های سیاه و و برگزاری مراسمات روضه به صورت خانوادگی از حال معنوی این روز ها بی نصیب نمانیم