۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

تست اولیه داروی ایرانی کرونا
تست اولیه داروی ایرانی کرونا مثبت اعلام شد،تحقیقات نهایی و تکمیلی ادامه دارد.

تست اولیه داروی ایرانی کرونا

تست اولیه داروی ایرانی کرونا مثبت اعلام شد

پیشنهاد کمک پامپئو
وزیر خارجه ایران پیشنهاد کمک وزیر خارجه آمریکا را منافقانه خواند

پیشنهاد کمک پامپئو

پیشنهاد کمک پامپئو منافقانه بود