۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

چرا بی حوصله می‌شویم
درمان ساده بی حوصلگی

چرا بی حوصله می‌شویم

معمولاً افراد در زمان تنهایی، اندوه، عصبانیت، نگرانی، خواب ناکافی، استرس و... دچار بی‌حوصلگی می‌شوند

آسیب‌های پیش‌روی تک فرزندان
آسیب‌های روانی تک فرزندی

آسیب‌های پیش‌روی تک فرزندان

تک فرزندی یکی از مهم ترین چالش ها و مشکلاتی است که پیامد های آن علاوه بر خانواده ، جامعه ای را دامن گیر خود کرده است