۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

یک حس خوب
حجاب فرهنگ نیست اصول اخلاق اسلامی است

یک حس خوب

حجاب و پوشش اسلامی به زنان حس خوب و امنیت هدیه میکند

چرا بی حوصله می‌شویم
درمان ساده بی حوصلگی

چرا بی حوصله می‌شویم

معمولاً افراد در زمان تنهایی، اندوه، عصبانیت، نگرانی، خواب ناکافی، استرس و... دچار بی‌حوصلگی می‌شوند