۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آبروی محله

آبروی محله

پاسداشت مقام شامخ خانواده شهدا همراه با ذکر روضه برگزار شد

بازدید نیکبخت از دبستان شهید موسوی

بازدید نیکبخت از دبستان شهید موسوی

درپی بازدیدهای دوره ای دکتر مهدی نیکبخت مدیر اداره و عباسعلي خان محمدي معاون توسعه مديريت و فناوري آموزش و پرورش منطقه هفده تهران از واحدهای آموزشی از دبستان شهید موسوی بازدیدی به عمل آمد.