۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

بازدید نیکبخت از دبستان شهید موسوی

بازدید نیکبخت از دبستان شهید موسوی

درپی بازدیدهای دوره ای دکتر مهدی نیکبخت مدیر اداره و عباسعلي خان محمدي معاون توسعه مديريت و فناوري آموزش و پرورش منطقه هفده تهران از واحدهای آموزشی از دبستان شهید موسوی بازدیدی به عمل آمد.

تکریم شهدای زمزم

تکریم شهدای زمزم

توزیع313 بسته معیشتی به نیازمندان در پنجمین سالگرد تدفین شهدای گمنام بوستان زمزم