۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : منطقه15

مراسم تعزیه
با وجود کرونا و مراسم تعزیه

مراسم تعزیه

با وجود شرایط کرونا مراسم تعزیه برپاست.