۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

ضدعفونی معابر تهران

ضدعفونی معابر تهران

طبق مصوبه ستاد مقابله با کورونا،نیروهای داوطلب مردمی و بسیجیان به گندزدایی مناطق تهران پرداخته اند