۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

سکوت مکان های تفریحی منطقه ۴ در روز طبیعت

سکوت مکان های تفریحی منطقه ۴ در روز طبیعت

امروز که مقارن با ۱۳ فروردین وروز طبیعت بود،اهالی منطقه۴ با توجه به اطلاع رسانی ها،امسال روز طبیعت را به جای حضور در پارک های جنگلی و……. ترجیح دادند برای حفاظت از خود وهم محله ای هایشان در منزل بمانند.