۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

داوطلب نجات شوید

داوطلب نجات شوید

آغاز آموزشهای مجازی شهروندی توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران