۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو : منطقه13

کنترل تردد موقعیت شهید سردار اسدالهی درب سوم سرخه حصار توسط بسجیان ناحیه کمیل

کنترل تردد موقعیت شهید سردار اسدالهی درب سوم سرخه حصار توسط بسجیان ناحیه کمیل

کنترل تردد موقیعت سردار شهید حاج حسین اسدالهی توسط عوامل حوزه مقاومت بسیج ١٩۵ شهید همت ناحیه کمیل که از اواخر اسفند به صورت روزانه صورت می پذیرد این کنترل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به پارک جنگلی سرخه حصار و روستای ده همسین انجام میشود.