راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در تهران – ۲


منبع: مهر