به گزارش باشگاه خبرنگاران تهران محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص انتشار خبری مبنی بر اینکه مدرسه غیرانتفاعی روشنگر متعلق به شماست، گفت: این مدرسه متعلق به من نیست بلکه متعلق به همسر عمویم (محمد هاشمی) است.


منبع: خبرگزاری مهر