به گزارش باشگاه خبرنگاران تهران مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهرتهران در مخالفت با ارائه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه در بازار سرمایه عنوان کرد: اصل پیشنهاد خوب است و اساساً جهت گیری ما باید به سمتی باشد که شرکت ها و سازمان ها را با استانداردها مطابقت دهیم که خود استانداردها ضامن شفافیت، سودآوری، رقابت و خیر کثیری است و کمک‌کننده اقتصاد شهر و اقتصاد سازمان ها و شرکت هاست.

او افزود: مسئله اصلی این است که با زمان اندکی که با آن مواجه هستیم و شناختی که از سازمان‌ها و شرکت‌ها داریم به هیچ عنوان آمادگی ورود به بورس وجود ندارد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با ابراز نگرانی از این واگذاری گفت: این نگرانی وجود دارد که با ادغام شرکت های سازمان های شهرداری تهران برای ورود به بازار بورس، خطر خودمانی سازی وجود داشته باشد و منافع شهرداری تامین نشود.

فراهانی اضافه کرد: اتفاقی که می افتد این است که بدون در نظر گرفتن زمینه‌ها و به خاطر الزام شورا، شرکت ها و سازمان ها را وارد بورس کنیم و آنها با قیمت‌های کم واگذار شوند.

او با اشاره به پیشنهادش در این رابطه گفت: پیشنهاد ما این است که شهرداری تهران برنامه زمانبندی داشته باشد شرکت ها و سازمان هایی که هزینه زا هستند و منافع حاصل از واگذاری آنها زیاد است شناسایی شود و آنهایی که آمادگی ورود به بورس را دارند با این زمانبندی دقیق مراحل انتقالی تامین شود تا منافع شهرداری نیز لحاظ گردد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران معتقد است که اگر بخواهیم الزامی ایجاد کنیم تا سه شرکت وارد بورس شود نگرانی وجود دارد که شرکت‌ها و سازمان‌ها با قیمت کم واگذار شوند و مراحل واگذاری به صورت دقیق طی نشود.

به گفته فراهانی نباید الزامی از سوی شورا گذاشته شود که قابلیت اجرا نداشته و منافع شهرداری در آن لحاظ نشود همچنین قیمت گذاری مناسبی اتخاذ نگردد.


منبع: خبرگزاری مهر