به گزارش باشگاه خبرنگاران تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران کلیات لایحه عرضه سهام شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت که موافقان این لایحه معتقد بودند تصویب آن باعث شفافیت در حوزه مالی شرکت ها و سازمان ها می شود و مخالفان آن به شتابزده بودن لایحه تأکید داشتند که سرانجام با ۱۱ رأی موافق و ۹ رأی مخالف، کلیات آن به تصویب رسید.


منبع: خبرگزاری مهر