به گزارش باشگاه خبرنگاران تهران مراسم سه شنبه های بدون خودرو همزامان با برگزاری اولین جشن مینی المپیک بازی و ورزش صورت انجامید که در این مراسم از کوچکترین دوچرخه سوار توسط شهردار محترم منطقه ۲۱ تقدیر به عمل آمد.

  • نویسنده : فروزنده