به گزارش باشگاه خبرنگاران تهران زهرا صدراعظم نوری امروز در جلسه امروز شورای شهر تهران و در جریان بررسی باغ یا غیر باغ بودن ملکی با مساحت ٨٩٠متر و وجود ١٩ اصله درخت در خیابان فرشته اظهار کرد: ١٢٨هکتار از باغات تهران طی ۱۰ سال نابود شده است و نباید بگذاریم حتی یک درخت دیگر قطع شود.

 وی ادامه داد: ١٤ اصله از درختان موجود در این ملک، بن بالای ٢٠٠سانت دارند و وجود درختانی با چنین بن، گواه باغ بودن ملک است.

صدراعظم نوری تاکید کرد: اگر رأی غیرباغ بدهیم، تمام درختان این باغ با ارزش اکولوژیک بالا، نابود خواهد شد.

در نهایت با اختلاف یک رأی، اعضای شورا به غیر باغ بودن ملک، رأی دادند.


منبع: خبرگزاری مهر