به گزارش باشگاه خبرنگاران تهران سکینه اشرفی، پیش از جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران توضیح داد: سند عملیاتی برنامه در راستای ماده ٩٤ احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران تدوین شده و در قالب یک سند برنامه و هفت سند پشتیبان در حوزه‌های مأموریتی تقدیم اعضای شورای شهر شده است.

وی ادامه داد: سند برنامه سوم در حوزه‌های مأموریتی توسعه حکمروایی شهری، شهرسازی و معماری، حمل‌ونقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست، اجتماعی و فرهنگی، توسعه و نگهداشت زیرساخت‌های شهری و ایمنی و افزایش تاب‌آوری تدوین شده و به عنوان اسناد پشتیبان در اختیار اعضای شورا قرار گرفت.

به گفته اشرفی، سند چشم‌انداز شهر تهران، طرح جامع و الزامات تدوین برنامه در تهیه این اسناد مورد توجه قرار گرفته است.

معاون شهردار تهران اعلام کرد: برای تدوین این اسناد بیش از ۱۰۰ جلسه کارشناسی با حضور معاونان تخصصی شهرداری برگزار شده و از مشارکت جدی بدنه کارشناسی شهرداری در تدوین اسناد بهره برده شده است.

اشرفی در ادامه اجرای برنامه را مهمتر از تدوین اسناد دانست و تأکید کرد: عزم شهرداری بر اجرای دقیق احکام برنامه استوار است و امیدواریم در افق ۱۴۰۲ شعار تهران، شهری برای همه محقق شود. بر اساس ماده ۹۴ برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران، شهرداری موظف است با توجه به تأیید چشم انداز، مأموریت، استراتژی‌ها و اهداف، سند برنامه را مشتمل بر: اقدامات و برنامه‌های اجرایی شامل تصویر کلان برنامه، جداول کمی شامل شاخص‌های کمی مواد برنامه و هدف‌گذاری برای آن‌ها در افق پنج‌ساله با پیش‌بینی منابع مالی و در قالب ارائه جداول منابع و مصارف، برنامه‌های راهبردی بخش، فرابخش، برنامه‌های موضوعات اولویت‌دار تا سطح عملیاتی و همچنین نحوه تأمین و تجهیز منابع مورد نیاز شامل منابع فیزیکی، انسانی، فنی (تکنولوژیکی) و مالی مورد نیاز، نحوه تأمین مالی منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف را تهیه و برای تصویب به شورا ارائه نماید.


منبع: خبرگزاری مهر