به گزارش باشگاه خبرنگاران تهران کلیات لایحه ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی هر یک از بلوک های شهر تهران براساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم) موضوع تبصره ۳ ذیل ماده یکم مصوبه عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه ای در جلسه امروز شورای شهر تهران با ۱۳ رأی موافق به تصویب رسید.

در ابتدای جلسه گلپایگانی گزارشی از این لایحه ارائه کرد و بعد از آن مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، جمع بندی دو کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و معماری و شهرسازی را نسبت به این لایحه ارائه کرد.

بنا به گفته الویری اواخر سال گذشته در قالب تبصره ۳ ذیل ماده یکم مصوبه عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه ای این امکان به شهرداری داده شده بود که این لایحه را ارائه دهد. مجموع افزایش در نظر گرفته در این لایحه به صورت میانگین ۷۰ درصد است اما متناسب با مناطق بین ۵۰ تا ۱۲۰ درصد متغیر است.

وی تأکید کرد: نرخ تورم مسکن در سال گذشته ۱۱۲ درصد بود و نرخ تورم بانک مرکزی ۳۱ و نیم درصد. اگر قرار بود مبنای ما نرخ تورم مسکن باشد این ضریب بیش از این بود.

ناهید خداکرمی در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: ما نباید کاری را که دولت انجام می دهد، تکرار کنیم. این شیوه را نمی پذیرم. اینکه تخلفات ساختمانی دلیلی شود که ضریب افزایش یابد، قابل قبول نیست.

محمود میرلوحی در موافقت با لایحه مذکور گفت: هر کدام از دوستان قطعاً نظرات کارشناسی خود را دارند اما یادمان باشد که در سال ۹۳ و ۹۴ این ضرایب انجام نشد. آن هم به دلیل مسائل انتخاباتی و با توجه به کسری بودجه، مدیریت وقت ۵ هزار میلیارد تومان استقراض کرد که امروز من و شما باید آن را پرداخت کنیم. نمی شود که تراکم نفروشیم و به سمت باغات برویم.

وی افزود: در سال ۹۳ قیمت یک تن آسفالت ۸۰ هزار تومان بود اما امروز قیمت آن ۵۰۰ هزار تومان شده است. مدیریت شهری از کجا این بودجه را تأمین می کند؟ یارانه سفر شهروندان با مترو به صورت روزانه ۲۵ میلیارد تومان است.

میرلوحی گفت: سیاست شورا این است که نمی خواهد استقراض کند بنابراین باید به سمت منابع پایدار برویم. اگر اصلاح رویکرد نداشته باشیم ناچار خواهیم بود که همانند مدیریت گذشته رفتار کنیم.

وی افزود: امروز تجاری سازی جواب نمی دهد. بانک ها از ۱۰ سال پیش ورود به مال سازی داشتند و امروز متوجه شدند که اشتباه کردند.

در پایان پس از ارائه اظهار نظرهای موافقان و مخالفان، گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، توضیحاتی را ارائه کرد.

گلپایگانی با بیان اینکه امروز سوداگری در مسکن در مناطق گران شهر تهران یکی از راه های کسب درآمد شده است، گفت: در حالی که واحدهای خالی زیادی درشهر تهران وجود دارد، دو میلیون نفر در مسکن بد زندگی می کنند. براساس سبک جمعیتی، طرح تفصیلی مناطق شمال تهران و میانی، سقف جمعیتی شان پر شده است.

وی ادامه داد: باید سرمایه را به سمت مناطق میانه و مناطق ناکارآمد سوق دهیم. این عوارض قابل ملاحظه نیست اما باید متناسب با اقتصاد شهر و معیارهای طرح هادی و تفصیلی برخی از بلوک، عوارض بیشتری دهند.


منبع: خبرگزاری مهر