به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا صدر اعظم نوری با بیان اینکه ما در سال ۹۸ نیز شاهد حضور سفید بالک ها در سطح شهر تهران نخواهیم بود اما این بدان معنا نیست که این حشرات کاملاً از بین رفته باشند بلکه رشد جمعیتی آنها کنترل شده است گفت: خوشبختانه طی اقدامات چند ساله شهرداری تهران که توسط سازمان بوستانها و فضای سبز انجام گرفته است توانستیم تا حدود زیادی جمعیت سفید بالک ها و رشد آنها را کنترل و مهار کنیم و این امر حاکی از آن است که اقدامات ۸ گانه ای که انجام گرفته مؤثر بوده است و اوج آن را در سال ۹۷ مشاهده کردیم که دیگر این آفت برای شهروندان تهرانی آزار دهنده نبود.

وی ادامه داد: البته این اقدامات مدیریت شهری به معنای حذف کامل این آفت از چرخه و سیستم طبیعت نیست اما اقدامات کنترلی و پایش مستمر رشد این جمعیت از سوی مدیریت شهری صورت خواهد گرفت و ما در سال ۹۸ نیز همانند سال ۹۷ شاهد طغیان این موجودات نخواهیم بود و سفید بالک ها دیگر به عنوان یک عامل آزار دهنده مطرح نخواهند بود.

نوری خاطر نشان ساخت: مقابله با سفید بالک‌ها یک برنامه کنترلی است که در طول سال‌های گذشته تا به امروز تداوم داشته است و بر اساس مطالعات مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی، اقدامات در این زمینه در سطح شهر به خوبی اجرا شد.

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا یاد آور شد: حفظ محیط زیست و توسعه پایدار آن یکی از اولویت‌های شورای پنجم بوده و اقدامات مدیریت شهری در راستای اولویت‌ها ادامه خواهد یافت.

پیش از این نیز سید آرش حسینی میلانی رئیس کمیته محیط زیست شورا از مبارزه بیولوژیکی با این آفت خبر داده بود.

میلانی بیان داشت: هرچه اقلیم گرم‌تر باشد، فرآیند بلوغ سفیدبالک‌ها زودتر تکمیل شده و شهر بیشتر دچار مشکل می‌شود. بر این اساس باید به موقع بستر زیست سفیدبالک‌ها را در فصل پاییز، هرس و برگ‌های آلوده را از شهر خارج کرد.

تاکنون هشت روش معرفی شده است که از جمله آنها، «مبارزه بیولوژیکی» است و روش‌های مذکور امسال تست دقیق خواهد شد.

وی خاطر نشان ساخت: استفاده از سم‌های گیاهی از برنامه‌های جدید است و از سم‌های شیمیایی دیگر استفاده نمی‌شود. استفاده از سم گیاهی هم در شرایط طغیان به صورت موردی انجام می‌شود، اما روش اصلی هرس است که خوشبختانه در سال گذشته در فصل سرما این هرس انجام شد.


منبع: خبرگزاری مهر