آدرس: میدان جمهوری نبش نواب پلاک ۱۵

تلفن خبرگزاری : ۶۶۹۱۳۶۵۷

فکس: ۸۹۷۷۲۷۶۲

پیام رسان : ۰۹۳۳۲۴۱۷۶۰۲

جهت درخواست اعزام خبرنگار درخواست خود را به فکس ۸۹۷۷۲۷۶۲ ارسال نمایید.